18 lipca 2024

Nie rezygnuj z przyjmowania leków zawierających metforminę

Zażywana przez niemal 2 mln Polaków chorych na cukrzycę metformina może mieć w sobie silnie trujący związek chemiczny m.in. podawany szczurom w celu wywołania u nich chorób nowotworowych.

Foto: Fvasconcellos (edytowany), źródło: Wikimedia Commons

„Z naszych informacji wynika, że zanieczyszczenie stwierdzono niezależnie od siebie w dwóch miejscach: w Azji oraz w Niemczech. Dotyczy produkcji substancji w chińskich fabrykach, które zaopatrują w leki niemal całą Europę” – podał „Dziennik Gazeta Prawna”.

– Otrzymaliśmy ostrzeżenie od Europejskiej Agencji Leków, że w laboratoriach poza Polską zostały potencjalnie wykryte zanieczyszczenia w substancji czynnej metforminie, która jest wykorzystywana do produkcji leków przeciwko cukrzycy – poinformował wczoraj wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński. – Mamy dmuchać na zimne. Zrobimy wszystko, by polscy obywatele, zwłaszcza ci, którzy zażywają metforminę, byli bezpieczni – mówi Główny Inspektor Sanitarny Jarosław Pinkas.

– Mimo iż prawdopodobnie ta substancja w śladowych ilościach znajdowała się w tym leku od bardzo dawna, to efekty terapeutyczne i leczenia tym lekiem dla pacjentów są korzystne – ocenia minister Łukasz Szumowski.

4 grudnia minister zdrowia Łukasz Szumowski zorganizował spotkanie z udziałem: Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Grzegorza Cessaka, Głównego Inspektora Farmaceutycznego Pawła Piotrowskiego, Głównego Inspektora Sanitarnego prof. Jarosława Pinkasa, dyrektora Narodowego Instytutu Leków Anny Kowalczuk, wiceprezesa Naczelnej Izby Aptekarskiej Michała Byliniaka, konsultanta krajowego w dziedzinie chorób wewnętrznych prof. Jacka Różańskiego, konsultanta krajowego w dziedzinie kardiologii prof. Jarosława Kaźmierczaka, konsultanta krajowego w dziedzinie endokrynologii prof. Andrzeja Lewińskiego, konsultanta krajowego w dziedzinie diabetologii prof. Krzysztofa Strojka oraz konsultanta krajowego w dziedzinie położnictwa i ginekologii prof. Krzysztofa Czajkowskiego.

W zgodnej opinii ekspertów pacjenci nie powinni rezygnować z przyjmowania leków zawierających metforminę. Jak podkreśla minister zdrowia, zaprzestanie przyjmowania metforminy może nieśc ze sobą poważniejsze konsekwencje zdrowotne niż kontynuacja leczenia. W przypadku uzyskania potwierdzonych informacji o zanieczyszczeniach występujących w konkretnych partiach leków Główny Inspektor Farmaceutyczny niezwłocznie wyda decyzję o wycofaniu ich z obrotu. Jest to standardowa procedura, która jest każdorazowo wdrażana w takich sytuacjach. Ze względu na bezpieczeństwo pacjentów przekazywanie tych informacji do aptek odbędzie się w ścisłej współpracy z Naczelną Izbą Aptekarską. Informacje o możliwym niepożądanym działaniu produktów leczniczych nie zostały oficjalnie potwierdzone przez Europejską Agencję Leków (EMA), a do Ministerstwa Zdrowia nie zostały przekazane jakiekolwiek wytyczne EMA o wycofaniu leków ze sprzedaży ani o konieczności zaprzestania ich przyjmowania.