12 lipca 2024

Nie żyje Ewa Borek, prezes Fundacji My Pacjenci

– Nasze raporty są jak bomby – mówiła Ewa Borek podczas jednego ze spotkań w Naczelnej Izbie Lekarskiej. Podkreślała, że pacjentocentryzm jest nieuchronnym trendem we współczesnym świecie.

Ewa Borek podczas spotkania podsumowującego projekt Razem dla Zdrowia, które odbyło się 18.12.2018 r. w siedzibie NIL. Foto: Mariusz Tomczak

4 listopada 2019 roku na stronie internetowej Fundacji My Pacjenci pojawiła się bardzo smutna wiadomość: „Zmarła nasza kochana Prezes Ewa Borek. Nie umiemy i nie chcemy pisać o Niej w czasie przeszłym… Zawsze z nami, w naszych sercach”.

Ewa Borek wielokrotnie gościła w Naczelnej Izbie Lekarskiej, m.in. podczas odbywających się tu warsztatów Dialogu Społecznego. 10 badań, 10 raportów, 11 spotkań warsztatowych – to tylko część dorobku projektu „Razem dla Zdrowia”, który przez kilka lat był realizowany przez Fundację My Pacjenci.

Należy podkreślić, że w spotkaniach brali udział interesariusze ochrony zdrowia m.in. pacjenci, przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia, Narodowego Funduszu Zdrowia, jak i Rzecznika Praw Pacjenta. Współautorka poradnika dla pacjentów: „Jak skutecznie poruszać się w systemie ochrony zdrowia”, który powstał we współpracy z samorządami zawodowymi – NIL, NIPIP i NIA, który został nagrodzony w konkursie Liderów Ochrony Zdrowia w kategorii Działalność na Rzecz Pacjenta. Zawsze pogodna, życzliwa, merytoryczna i w pełni oddana realizowanym przez siebie projektom.

Ewa Borek była lekarzem (nie wykonywała zawodu), absolwentką studiów MBA Illinois University oraz kursu HTA w London School of Economics. Przez lata walczyła o poprawę dostępu pacjentów do nowoczesnych terapii. Była ekspert w dziedzinie organizacji i finansowania ochrony zdrowia oraz zdrowia publicznego, organizatorem międzynarodowych projektów edukacyjnych, wśród których warto wymienić m.in. projekt Wolność Oddechu, realizowany w szkołach podstawowych w całej Polsce, który doprowadził do upowszechnienia wiedzy o astmie wśród uczniów. Zorganizowała i poprowadziła także projekt Rak Piersi od A do Z, który zaowocował wzrostem świadomości praw pacjenta wśród polskich Amazonek. Prowadziła blog www.pacjenci.blogspot.com. Była ekspertem aktywnie wspierającym organizacje pacjencie i podejmującym działania na rzecz poprawy chorych w Polsce.

Rodzinie, bliskim i współpracownikom Ewy Borek redakcja „Gazety Lekarskiej” składa wyrazy głębokiego współczucia.

Fundacja My Pacjenci powstała w 2012 roku. Jej celem było zwiększenie współuczestnictwa pacjentów w procesie podejmowania decyzji w ochronie zdrowia.