16 czerwca 2024

Niedostateczny poziom aktywności fizycznej – zagrożenie i wyzwanie

„Niedostateczny poziom aktywności fizycznej w Polsce jako zagrożenie i wyzwanie dla zdrowia publicznego” – taki tytuł nosi liczący prawie 380 stron raport Komitetu Zdrowia Publicznego Polskiej Akademii Nauk.

Foto: pixabay.com

Autorzy raportu m.in. przedstawiają aktualną sytuację zdrowotną.

Wskazują na najważniejsze zagrożenia dla zdrowia społeczeństwa polskiego wynikające w znacznej mierze z wysokiego poziomu znanych od dziesięcioleci czynników ryzyka oraz niedostatecznej społecznej akceptacji zasad profilaktyki i zaleceń prozdrowotnych.

W tym kontekście akcentują kluczowe znaczenie aktywności fizycznej jako czynnika determinującego stan zdrowia fizycznego i psychicznego dzieci, młodzieży, osób dorosłych, w tym także najstarszej populacji kobiet i mężczyzn.

Ponadto szczegółowo analizują m.in. poziom aktywności fizycznej różnych grup społeczeństwa polskiego, w tym także na tle innych krajów europejskich, zwracają uwagę na niedoskonałości metodologiczne i obiektywne trudności w ocenie poziomu aktywności fizycznej.

Raport w wersji PDF można pobrać TUTAJ.