12 lipca 2024

Nowa lista dziedzin priorytetowych w medycynie. Co się zmieniło?

Od 1 lipca obowiązuje nowa lista dziedzin priorytetowych w medycynie. To pokłosie wejścia w życie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 czerwca 2020 r.

Foto: pixabay.com

Na liście dziedzin priorytetowych pojawiły się trzy nowe specjalizacje: chirurgia dziecięca, choroby zakaźne i medycyna paliatywna, a status priorytetowej utraciła ortodoncja.

W ocenie Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej do rozporządzenia powinna zostać przywrócona ortodoncja oraz powinny zostać dodane dziedziny medycyny takie jak: medycyna nuklearna, rehabilitacja medyczna, transfuzjologia kliniczna oraz położnictwo i ginekologia – wskazywał samorząd lekarski w toku konsultacji publicznych.

Aktualna lista priorytetowych dziedzin medycyny przedstawia się następująco:

1) anestezjologia i intensywna terapia;

2) chirurgia dziecięca;

3) chirurgia ogólna;

4) chirurgia onkologiczna;

5) choroby wewnętrzne;

6) choroby zakaźne;

7) geriatria;

8) hematologia;

9) kardiologia dziecięca;

10) medycyna paliatywna;

11) medycyna ratunkowa;

12) medycyna rodzinna;

13) neonatologia;

14) neurologia dziecięca;

15) onkologia i hematologia dziecięca;

16) onkologia kliniczna;

17) patomorfologia;

18) pediatria;

19) psychiatria

20) psychiatria dzieci i młodzieży;

21) radioterapia onkologiczna;

22) stomatologia dziecięca.