25 lipca 2024

Nowa lista najgroźniejszych bakterii antybiotykoopornych

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) zaktualizowała listę najgroźniejszych bakterii antybiotykoopornych. Wśród nich są między innymi Acinetobacter baumannii i Mycobacterium tuberculosis.

Na liście priorytetowych patogenów bakteryjnych (Bacterial Priority Pathogens List, BPPL) znalazły się 24 kombinacje patogen-antybiotyk pogrupowane w 15 rodzin bakterii opornych na działanie antybiotyków. Podzielono je na kategorie o krytycznym, wysokim, a także średnim priorytecie.

Opublikowana w maju 2024 r. lista różni się od tej z 2017 r. Jedną z istotnych zmian jest umieszczenie na niej M. tuberculosis, i to w kategorii o krytycznym priorytecie, a także wyodrębnienie enterobakterii opornych na cefalosporyny trzeciej generacji jako odrębnej pozycji. Z kolei Pseudomonas aeruginosa przeszła z kategorii krytycznej do kategorii wysokiego priorytetu. Na listę weszły także paciorkowce grup A i B, a zniknęła m.in. Helicobacter pylori.

Celem BPPL jest identyfikacja priorytetowych patogenów bakteryjnych przyczyniających się do rozprzestrzeniania oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe (AMR, ang. Antimicrobial resistance) i wskazanie kierunku działań, aby przeciwdziałać temu zjawisku. WHO zaznacza jednak, że opracowana lista jest narzędziem globalnym, a jego właściwe zastosowanie wymaga odpowiedniej adaptacji do regionalnych różnic.

Źródło: WHO Bacterial Priority Pathogens List 2024