15 czerwca 2024

Nowotwór wykryty u rodzica ma niszczące skutki dla dziecka

Choroba nowotworowa, mimo że dotyka pojedynczą osobę, ma niekorzystny wpływ na życie całej rodziny. Osobami szczególnie narażonymi na negatywne skutki są dzieci rodziców, którzy otrzymują leczone onkologiczne.

Foto: pixabay.com

W badaniu opublikowanym w „JAMA Pediatrics” porównano wyniki w nauce i problemy zdrowotne 1232 dzieci chorego na nowotwór rodzica do ponad 33 tysięcy dzieci zdrowych rodziców.

Zauważono, że dzieci chorego na nowotwór mają o 33 proc. więcej nieobecności w szkole oraz o 60 proc. rzadziej korzystają z odpowiedniej pomocy medycznej niż ich rówieśnicy. Dzieci te miały również o 60 proc. wyższe ryzyko problemów psychicznych, takich jak depresja, poczucie smutku czy nadmierna płaczliwość, a także o 60 proc. wyższe ryzyko problemów z wykonywaniem swoich obowiązków i odrabianiem zadań domowych.

Wyniki te wskazują na konieczność objęcia dzieci rodziców leczących się onkologicznie większą opieką w szkole, a w razie konieczności również opieką psychologiczną.