23 czerwca 2024

Nowy adres Wojskowej Izby Lekarskiej

Z dniem 1 maja ulega zmianie adres siedziby Wojskowej Izby Lekarskiej na następujący: ul. Jana Pawła Woronicza 15, 02-625 Warszawa.

Foto: pixabay.com

Izba prosi o kierowanie wszelkiej korespondencji na wskazany adres, a także zachęca do załatwiania spraw drogą elektroniczną poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą /WIL/skrytkaESP lub drogą e-mailową: wojsko@hipokrates.org.