24 maja 2024

Nowy Wydział Medyczny postawi na terroryzm

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz Wojskowy Instytut Medyczny w ciągu dwóch lat mają utworzyć w Warszawie Wydział Medyczny. List intencyjny w tej sprawie podpisano w ubiegłym tygodniu w siedzibie uczelni.

Wejście do nowego budynku UKSW na warszawskich Bielanach przy ul. Wóycickiego
Foto: Nasilowski / domena publiczna

Nowy ośrodek kształcenia – jak zapowiadają jego inicjatorzy – ma się odróżniać się od działających dotychczas w kraju. Ma edukować cywilów, którzy zostaną przygotowani m.in. do profesjonalnego reagowania na współczesne zagrożenia bezpieczeństwa związane z terroryzmem czy konfliktami o charakterze hybrydowym.

Otwarcie Wydziału Medycznego przy UKSW planowane jest w ciągu dwóch lat. Plany przewidują przyjęcie na pierwszy rok ok. 60-70 studentów na kierunek lekarski. Inicjatorzy zamierzają na wydziale medycznym utworzyć z czasem także inne kierunki. Za przygotowanie zawodowe będą odpowiadać specjaliści z WIM; wykładowcy UKSW mają dbać m.in. o kształcenie postaw etycznych i wiedzę z zakresu nauk humanistycznych.

„Przedstawiciele WIM zaangażowani w projekt otrzymają dostęp do naszych nowoczesnych laboratoriów chemicznych i biologicznych, co jest ważne dla prowadzenia badań podstawowych. Uniwersytet skorzysta zaś z wieloletniego doświadczenia WIM w zakresie praktycznego wykorzystania i wdrażania wyników badań naukowych” – wyjaśnił rektor UKSW ks. prof. Stanisław Dziekoński.

Zapowiedział, że przy konstruowaniu programu dydaktycznego planowane jest zwiększenie liczby godzin zajęć z zakresu nauk humanistycznych. „Kształcenie przyszłych lekarzy chcielibyśmy ubogacić też naukami o komunikacji, które rozwijamy” – powiedział rektor.

Dyrektor Wojskowego Instytutu Medycznego gen. Grzegorz Gielerak podkreślał, że przy kształceniu kadr będą wykorzystywane doświadczenia, jakie personel WIM wyniósł ze służby w Polskich Kontyngentach Wojskowych, niesienia pomocy rannym żołnierzom oraz Polakom, którzy ucierpieli w wyniku zamachów terrorystycznych poza granicami kraju.

Zaznaczył, że wydział ma być elitarny, zarówno jeśli chodzi o ofertę szkoleniową, jak i liczbę studentów. Zastrzegł, że oferta nowej jednostki „nie będzie powieleniem zadań Wydziału Wojskowo-Lekarskiego Uniwersytetu w Łodzi, kształcącego lekarzy wojskowych” – zastrzegł gen. Gielerak.

Minister zdrowia Konstanty Radziwiłł ocenił, że współpraca UKSW i WIM – „spotkanie wartości i najwyższego profesjonalizmu” – przyniesie doskonałe efekty. Przy podpisaniu listu byli obecni – oprócz Radziwiłła – także m.in. przedstawiciele MON, MNiSW, władz samorządowych i NFZ oraz metropolita warszawski kard. Kazimierz Nycz.

Katarzyna Lechowicz

Źródło: www.naukawpolsce.pap.pl