20 kwietnia 2024

NRL o nieodwracalnym ustaniu czynności mózgu (śmierci mózgu)

Samorząd lekarski sprzeciwia się, by stwierdzanie trwałego nieodwracalnego ustania czynności mózgu (śmierci mózgu) miało charakter aktu prawnego będącego źródłem prawa powszechnie obowiązującego.

Fot. shuterstock.com

„Ustalanie tych kryteriów powinno należeć do grona ekspertów medycznych, tak jak jest to obecnie, gdzie pod obwieszczeniem Ministra Zdrowia z dnia 4 grudnia 2019 r. w sprawie sposobu i kryteriów stwierdzenia trwałego nieodwracalnego ustania czynności mózgu kryteriami stwierdzania śmierci mózgu wymieniono ponad 30 ekspertów, którzy te procedury opracowali” – czytamy w stanowisku Naczelnej Rady Lekarskiej (NRL) przyjętym w piątek 20 października 2023 r.

NRL wyraża również obawy, że zastąpienie obecnych wytycznych opracowanych przez tak wielu ekspertów z dziedziny nauk medycznych aktem prawnym może prowadzić do niepożądanego skutku w postaci osłabienia zaufania do samej koncepcji śmierci mózgu.

W stanowisku czytamy, że kryteria, od których zależy stwierdzenie trwałego nieodwracalnego ustania czynności mózgu powinny być wyłącznie odzwierciedleniem aktualnej wiedzy medycznej. „Kryteria te podlegają ustaleniu przez naukowe środowiska medyczne i z tej przyczyny nie powinno się im nadawać rangi aktu prawnego powszechnie obowiązującego. Akt polityczny, jakim jest stanowienie przepisów prawa przez parlament (w formie ustawy) czy przez ministra zdrowia (w formie rozporządzenia), nie jest właściwy dla ustalania aktualnego stanu wiedzy medycznej” – czytamy w stanowisku.

Pełna treść stanowiska NRL w sprawie stwierdzenia trwałego nieodwracalnego ustania czynności mózgu jest dostępna na stronie NIL.