24 kwietnia 2024

NRL o udziale lekarzy i lekarzy dentystów w szkoleniach w roli wykładowcy

Zdaniem Naczelnej Rady Lekarskiej szkolenie osób nieposiadających uprawnień do wykonywania procedur medycznych lub udzielania świadczeń zdrowotnych jest zjawiskiem negatywnym, w wielu przypadkach przyczyniającym się do naruszania przez szkolone osoby przepisów prawa.

Foto: pixabay.com

28 stycznia Naczelna Rada Lekarska przyjęła w sprawie obowiązków lekarzy i lekarzy dentystów uczestniczących w szkoleniach w roli wykładowcy.

Czytamy w niej, że lekarz lub lekarz dentysta nie może uczestniczyć w roli wykładowcy w praktycznych szkoleniach, dotyczących udzielania świadczeń zdrowotnych lub wykonywania procedur medycznych, jeśli ich uczestnikami mają być osoby niemające uprawnień do udzielania świadczeń lub wykonywania procedur medycznych, będących przedmiotem szkolenia, z zastrzeżeniem m.in. szkolenia przeddyplomowego i podyplomowego zawodów medycznych czy kursów pomocy przedmedycznej.

W uzasadnieniu wskazano, że najczęściej występującym przykładem wchodzenia przez osoby szkolone w obszar nieuprawnionej działalności leczniczej jest medycyna estetyczna i świadczenia udzielane pacjentom stomatologicznym. „Do intensyfikacji pracy nad uporządkowaniem tej gałęzi medycyny skłoniły Naczelną Radę Lekarską w bieżącej kadencji przede wszystkim sygnały o skali prowadzonej nieuprawnionej działalności leczniczej przez osoby nie wykonujące zawodów medycznych. M.in. lekarze specjaliści dermatolodzy w licznych wystąpieniach kierowanych do NRL wskazywali, iż znaczną część ich aktywności na polu medycyny estetycznej pochłania leczenie powikłań po nieudanych zabiegach” – czytamy w uchwale.