18 kwietnia 2024

Ochrona zdrowia kluczowym tematem dyskusji w czasie Forum Ekonomicznego

Jednym z kluczowych tematów dyskusji poruszanych podczas Forum Ekonomicznego w Krynicy jest szeroko pojęta ochrona zdrowia. Temat tak obszerny i wielowątkowy, że zasługujący na odrębne wydarzenie.

Tak było w ubiegłym roku. Foto: Mariusz Tomczak

W tym roku odbędzie się jego jubileuszowa, dziesiąta edycja Forum Ochrony Zdrowia, które od dekady stanowi część Forum Ekonomicznego w Krynicy.

Forum Ochrony Zdrowia to platforma dyskusji i możliwość wymiany doświadczeń w ramach debat z udziałem wszystkich interesariuszy sektora zdrowotnego w Polsce i w Europie, w obszarze finansowym, regulacyjnym i innowacji.

Ważne sprawy

Ze względu na jubileuszową edycję, udział w X Forum Ochrony Zdrowia (3-5 września) zapowiedziało blisko 500 gości: ministrowie zdrowia krajów europejskich, rektorzy wyższych uczelni, przedstawiciele instytucji medycznych, konsultanci krajowi, dyrektorzy szpitali, eksperci, prezesi koncernów farmaceutycznych, a także wybitni specjaliści ochrony zdrowia – naukowcy i praktycy oraz media ogólnopolskie i branżowe. W roku 2019 dyskusje i panel będą toczyć się wokół następujących zagadnień:

 • Innowacyjność i informatyzacja w ochronie zdrowia
 • Jak systemowo wdrażać innowacje w ochronie zdrowia?
 • Zdrowie dla wszystkich wyzwaniem w XXI wieku
 • Zdrowie publiczne – dlaczego wciąż lepiej leczymy niż zapobiegamy?
 • Wyroby i technologie medyczne – czy możemy zbudować specjalizację w tej dziedzinie?
 • Czy służba zdrowia może istnieć bez ludzi? O kadrach medycznych i ich kompetencjach
 • Fundamenty nowego systemu ochrony zdrowia w Polsce – potrzebna ewolucja czy rewolucja?
 • Polska Polityka Lekowa – innowacyjna, dostępna, transparentna
 • Wyzwania chorób cywilizacyjnych – onkologia i kardiologia
 • Value Based Healthcare – finansowanie w oparciu o efekt terapeutyczny
 • Cukrzyca – problem cywilizacyjny, społeczny i gospodarczy
 • Program Rozwoju Badań Klinicznych – u progu systemowych zmian
 • Organizacja i finansowanie ochrony zdrowia – ile państwa, ile samorządu?
 • Strategia dla neurologii. Choroby mózgu priorytetem polskiej polityki zdrowotnej

Po pierwsze: zdrowie

– Wszyscy chcemy dobrej, dającej poczucie bezpieczeństwa opieki zdrowotnej. Tym bardziej, że zgodnie z wiarygodnymi prognozami w przeciągu najbliższej dekady osoby po 65. roku życia będą stanowić niemal jedną czwartą europejskiej populacji – mówi Zygmunt Berdychowski, przewodniczący Rady Programowej Forum Ekonomicznego.

– Dlatego poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań i dostarczanie skutecznych świadczeń zdrowotnych, przy ograniczonych nakładach, jest wspólną bolączką wielu państw, niezależnie od długości i szerokości geograficznej. Rozwiązaniem wydaje się być kompleksowa i skoordynowana opieka medyczna, wykorzystująca innowacje i najnowsze technologie. To dzięki nim świadczenia zdrowotne mają być bardziej dostępne i wydajne oraz zapewniać spersonalizowaną opiekę z wykorzystaniem wielu kanałów komunikacji – dodaje.

Podsumowanie debaty „Wspólnie dla zdrowia”

Resort zdrowia w Krynicy podsumuje także ogólnonarodową debatę „Wspólnie dla Zdrowia”. To właśnie podczas ubiegłorocznego, IX Forum Ochrony Zdrowia odbyła się druga konferencja w ramach tej inicjatywy. Było to spotkanie przedstawicieli rządu, którzy na ochronę zdrowia spojrzeli z perspektywy swoich resortów. Podkreślano, że sektor zdrowia to ważny podmiot na gospodarczej mapie państwa, reprezentujący pracodawców, innowatorów, badaczy, przedsiębiorców zdolnych do ekspansji na międzynarodowych rynkach. To także strategiczny uczestnik w systemie bezpieczeństwa wewnętrznego państwa. I dlatego o przyszłości ochrony zdrowia w szerokim kontekście gospodarczym i społecznym należy rozmawiać w perspektywie wielosektorowej.

– Spotkania w ramach Forum Ekonomicznego w Krynicy są niezwykle ważne. Poruszyliśmy tutaj wiele tematów dotyczących finansów, gospodarki i ekonomii w ochronie zdrowia. Potrzebujemy rozmowy wszystkich zainteresowanych środowisk o budowie systemu, który będzie musiał uwzględnić rosnące potrzeby i wykorzystać nadarzające się szanse, jakie niesie ze sobą choćby postęp naukowy i technologiczny w medycynie. Debata „Wspólnie dla Zdrowia” pomoże nam opracować najlepsze scenariusze do zmiany i ulepszenia systemu ochrony zdrowia w Polsce – mówił w ubiegłym roku w Krynicy minister zdrowia prof. Łukasz Szumowski.

Nagrody dla najlepszych

Spotkanie w Krynicy będzie także okazją do nagrodzenia najbardziej efektywnych i najdynamiczniej rozwijających się firm z sektora ochrony zdrowia. 3 września odbędzie się uroczyste wręczenie nagród Rankingu Zdrowia. Ranking jest projektem skierowanym do najlepszych firm z szeroko rozumianego sektora zdrowotnego, którego dalszy rozwój może być olbrzymią szansą dla całej gospodarki, a szczególnie dla rozwoju najnowszych technologii.

Więcej o tegorocznym Forum tutaj.