15 czerwca 2024

Ochrona zdrowia na Mazowszu

Najczęstsze przyczyny zgonów w woj. mazowieckim to choroby układu krążenia (46,30 proc.) i nowotwory (24,70 proc.). Dla porównania: zewnętrzne przyczyny zgonów stanowią 6,50 proc. Tutejsza służba ochrona zdrowia składa się z grupy pracowników liczącej ok. 68 tys. osób, w tym 24,7 tys. lekarzy.

Stare Miasto w Warszawie. Foto: imageworld.pl

Takie dane przedstawił Marszałek Województwa Mazowieckiego, Adam Struzik. Był on jednym z gości 34. Okręgowego Zjazdu Lekarzy w Płocku, który odbył się w 5 kwietnia. Zebranym delegatom przedstawił m.in. stan finansowania ochrony zdrowia najbardziej licznego województwa w naszym kraju na przestrzeni ostatnich lat, które jest właścicielem m.in. 29 podmiotów leczniczych.

Adam Struzik, który – co warte podkreślenia – jest członkiem Okręgowej Izby Lekarskiej w Płocku od początku jej powołania (tj. od 1989 roku), mówił także o problemach wynikających z zadłużenia placówek medycznych. W jego ocenie dobrym rozwiązaniem byłoby podniesienie składki na NFZ o 2 proc. Pozwoliłoby to zbilansować wydatki, jakie obecnie zadłużają wiele szpitali.

Prezentacja marszałka, w której znajdziemy kilkadziesiąt slajdów poświęconych sytuacji w służbie zdrowia na Mazowszu, została zamieszczona na stronie internetowej Okręgowej Izby Lekarskiej w Płocku.

mt