20 kwietnia 2024

Od czerwca nowe obowiązki dla fizjoterapeutów

Od 1 czerwca osoby udzielające świadczeń z zakresu fizjoterapii nie mogą być zatrudnione ani nie mogą prowadzić działalności gospodarczej w tym kierunku, jeśli nie znajdą się w Krajowym Rejestrze Fizjoterapeutów. Niezbędne jest też odpowiednie ubezpieczenie.

Takie wymogi wprowadziła ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty.

Ostatni dzień maja br. to koniec okresu przejściowego, od tego momentu każdy fizjoterapeuta będzie musiał posiadać wpis w Krajowym Rejestrze Fizjoterapeutów, który potwierdzi jego prawo do wykonywania zawodu.

Ustawa mówi także, że rozpoczynając jednoosobową działalność gospodarczą jako fizjoterapeuta, trzeba się od razu zarejestrować jako podmiot leczniczy. Każdy, kto posiadał już taką działalność przed wejściem ustawy w życie, powinien do końca listopada br. przekształcić ją w podmiot leczniczy.

Jak to zrobić? Należy dokonać odpowiedniego wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą składając wniosek do Wojewody właściwego dla siedziby firmy albo miejsca zamieszkania (gdy jest to jednoosobowa działalność gospodarcza). Zgodnie z art. 143 ustawy brak spełnienia tego obowiązku skutkować będzie utratą prawa do wykonywania zawodu.

W myśl nowych przepisów niezbędne też będzie obowiązkowe ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej (OC). Zgodnie z obecnym stanem prawnym każdy fizjoterapeuta prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą po przekształceniu się w podmiot leczniczy ma obowiązek wykupienia ubezpieczenia obowiązkowego OC z sumami gwarancyjnymi 75 tys. euro na jedno zdarzenie i 350 tys. euro na wszystkie zdarzenia.

Przy zawieraniu umowy ubezpieczenia warto sprawdzić, czy jej zapisy w wystarczającym stopniu zabezpieczają fizjoterapeutę. Dobrze skonstruowana polisa powinna zawierać m.in. ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, ochronę prawną w przypadku roszczeń pacjentów i w trakcie trwania procesów sądowych, a także ochronę na wypadek naruszenia praw pacjenta.

Ustawa o zawodzie fizjoterapeuty nie zmienia sytuacji prawnej fizjoterapeutów wykonujących zawód w ramach umowy o pracę lub umowy zlecenia w kontekście ubezpieczeń. Ich odpowiedzialność zawodową regulują przepisy Kodeksu Pracy oraz Kodeksu Cywilnego. Oczywiście mogą oni wykupić polisę dobrowolną z dowolną, wybraną przez siebie, sumą gwarancyjną. Zabezpieczy ich ona np. przed konsekwencjami zniszczenia mienia pacjenta, czy zniszczeniem wynajmowanego sprzętu fizjoterapeutycznego.