18 maja 2024

Oddział onkologiczny tylko dla kobiet (foto)

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom pacjentek, w odpowiedzi na niekorzystne prognozy epidemiologiczne dotyczące zachorowań na nowotwory, Centrum Leczniczo-Rehabilitacyjne i Medycyny Pracy ATTIS otwiera pierwszy w Polsce publiczny Zakład (Oddział) Onkologii Kobiecej.

Foto: Marta Jakubiak

Łączy w jednym trzy najważniejsze oddziały: onkologii klinicznej, chirurgii onkologicznej i ginekologii onkologicznej, zapewniając przy tym opiekę rehabilitacyjną przed i pooperacyjną oraz opiekę terminalną.

W ramach Zakładu zespół specjalistów z onkologiem klinicznym na czele, będzie ustalał proces diagnostyczno-leczniczy indywidualnie dla każdej pacjentki. Pielęgniarka prowadząca będzie natomiast prowadzić pacjentkę przez poszczególne etapy leczenia. Jako osoba wspomagająca do projektu włączony zostanie również specjalista zdrowia publicznego, szczególnie niezbędny na etapie przyjęć pacjentek.

Wprowadzenie koordynowanej i kompleksowej opieki jest realne dzięki działaniom wdrażanym przez Ministerstwo Zdrowia. Utworzenie Zakładu (Oddziału) Onkologii Kobiecej pozwoli na zapewnienie takiej właśnie opieki kobietom z chorobami nowotworowymi. Chce ją zapewnić Centrum Leczniczo-Rehabilitacyjne i Medycyny Pracy ATTIS Sp. z o.o. wspólnie z Federacją Stowarzyszeń Amazonki. Nie byłoby to możliwe, gdyby nie wprowadzone przez Ministra Zdrowia zmiany w prawie medycznym. Jest to największa inwestycja na Mazowszu w opiece zdrowotnej zaplanowana na rok 2017 ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Patronat nad jej wykonaniem objęli Minister Zdrowia Konstanty Radziwiłł oraz Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik. Kompleksowe leczenie onkologiczne kobiet jest projektem pilotażowym, wzorowanym na wiedzy i doświadczeniach specjalistów z Japonii, w której prowadzony jest szpital wyłącznie dla kobiet Sagara Hospital – Hospital Specializing in Women’s Health Care. W ramach projektu oddział onkologiczny będzie tworzył jedną zharmonizowaną całość z zapleczem ambulatoryjnym i diagnostycznym, a w perspektywie w ramach jednej kolejki oczekujących. Takie połączenie pozwoli na znaczne skrócenie czasu oczekiwania i czasu potrzebnego na diagnostykę i rozpoczęcie leczenia.

Kobiece nowotwory są specyficzne psychologicznie ponieważ zagrażają nie tylko wątkowi egzystencjonalnemu tj. życie vs śmierć, ale dotkliwie konfrontują z pełnionymi rolami społecznymi tj. matka, żona, partnerka czy córka. Dotkliwie burzą wewnętrzny wizerunek. Postrzeganie siebie – obraz kobiecego ja, zostaje w czasie choroby naruszony i jest traumatycznym doświadczeniem dla kobiet w każdym wieku. Przy nowotworach kobiecych ważne jest, aby miały one przestrzeń na wyrażanie i mówienie o swoich lękach, o strachu przed leczeniem, aby mogły się wspierać. Obecność mężczyzn nie sprzyja walce z intymną sferą choroby, a jedynie to utrudnia, bo nie pozwala się skupić na mobilizacji i zdrowieniu.

Tworzenie oddziałów dedykowanych wyłącznie kobietom jest rozwiązaniem optymalnym i pozwalającym na szybsze zdrowienie oraz powrót do aktywności życiowej i społecznej. Pacjentki będą mogły być przyjmowane do Zakładu sukcesywnie, już od 1 października początkowo z nowotworami płuc. Dalsze świadczenia wymagają zawarcia nowych umów z Mazowieckim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia.

Wiktor Masłowski
Prezes Zarządu Centrum ATTIS Sp. z o.o.