15 czerwca 2024

Odstąpić od zespołów wielodyscyplinarnych

Stanowisko Nr 32/15/P-VII Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego.

Foto: Marta Jakubiak

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej po rozpatrzeniu projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego, przekazanego przy piśmie pana Piotra Warczyńskiego, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia, z dnia 1 czerwca 2015 r., stwierdza, że zgłasza następującą uwagę do przedstawionego projektu rozporządzenia:

Należy rozważyć możliwość odstąpienia od konieczności tworzenia określonych w projekcie rozporządzenia wielodyscyplinarnych zespołów terapeutycznych w leczeniu onkologicznym dzieci, w przypadkach gdy konieczne leczenie ma się odbywać w ośrodkach lub na oddziałach leczących dorosłych pacjentów.

Konieczność tworzenia zespołów wielodyscyplinarnych z udziałem lekarzy specjalności pediatrycznych jest wymogiem nieprzystającym do rzeczywistych potrzeb i możliwości ośrodków onkologicznych i może utrudnić dostęp pacjenta do nieodzownej kuracji.


Więcej o onkologii piszemy tutaj.