14 lipca 2024

Meritus pro Medicis wręczone!

20 marca, podczas oficjalnej części XII Krajowego Zjazdu Lekarzy, który dziś po południu rozpoczął się w Warszawie, wręczono odznaczenia Meritus pro Medicis.

Józefa Przeździak, jedna z odznaczonych. Foto: Marta Jakubiak

Otrzymało je dziewięciu członków samorządu lekarskiego (sześciu lekarzy i trzech lekarzy dentystów):

  • lek. Włodzimierz Bednorz z Okręgowej Izby Lekarskiej we Wrocławiu,
  • lek. Stanisław Ciechowicz z Okręgowej Izby Lekarskiej w Łodzi,
  • lek. Jerzy Lach z Okręgowej Izby Lekarskiej w Opolu,
  • lek. dent. Andrzej Mazaraki z Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie,
  • lek. dent. Ewa Miękus-Pączek z Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie,
  • lek. Józefa Przeździak z Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku,
  • lek. Dorota Radziszewska z Okręgowej Izby Lekarskiej we Wrocławiu,
  • lek. Stefan Sobczyński z Okręgowej Izby Lekarskiej w Poznaniu,
  • lek. dent. Jolanta Szczurko z Okręgowej Izby Lekarskiej w Białymstoku.

Meritus pro Medicis to odznaczania wręczane za zaangażowanie w działalność na rzecz środowiska i samorządu lekarskiego. Wnioski o ich nadanie mogą składać członkowie i organy izb lekarskich.

O wyborze decyduje Kapituła Odznaczenia Meritus pro Medici, w drodze tajnego głosowania. Wyróżnienie przyznawane jest kandydatowi, który otrzymał nie mniej niż 90 proc. głosów.

ls