22 maja 2024

OIL w Warszawie chce pomóc maluchom. Chodzi o preparat mlekozastępczy

Sytuacja małych pacjentów, którzy ze względów medycznych nie mogą stosować środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego innych niż Neocate LCP, jest bardzo ciężka. Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie chce im pomóc.

Foto: pixabay.com

Wiele rodzin, zwłaszcza mniej zamożnych i wielodzietnych, nie może sobie pozwolić na zakup tegp preparatu bez refundacji.

Poszukiwanie alternatywnych metod karmienia może rodzić ryzyko nasilenia się objawów nietolerancji pokarmowej (włącznie z ryzykiem wstrząsu i zgonu), niedożywienia (wraz z jego konsekwencjami), a także hospitalizacji, podczas której dziecko otrzymuje Neocate LCP z zasobów szpitalnych.

„Narażenie życia i zdrowia pacjentów oraz ryzyko wysokich kar finansowych wraz z odsetkami nakładanych na lekarzy stanowią niemożliwe do zaakceptowania obciążenie” – podkreśla Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie w komunikacie przesłanym redakcji „Gazety Lekarskiej”.

Przedstawiciele izby skontaktowali się zarówno z Ministerstwem Zdrowia, jak i z producentem żywności medycznej Nutricia Polska sp. z o.o. W planach jest utworzenie multidyscyplinarnego zespołu, który rozwiąże patową sytuację.