16 czerwca 2024

Olsztyński szpital Ośrodkiem Eksperckim Chorób Rzadkich

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy (WSSD) w Olsztynie – jako jedyna placówka medyczna w województwie warmińsko-mazurskim – uzyskał status Ośrodka Eksperckiego Chorób Rzadkich (OECR).

Foto: pixabay.com

Jest on nadawany przez ministra zdrowia od 2023 r.

WSSD w Olsztynie został ośrodkiem eksperckim w dwóch zakresach specjalistycznych: ITHACA (choroby rzadkie neurogenetyczne) oraz CRANIO (choroby rzadkie twarzoczaszki). W tym drugim przypadku szpital jest jedyną placówką w Polsce z takim statusem.

Dzięki uzyskaniu przez szpital specjalnego statusu, pacjenci z chorobami rzadkimi zyskają lepszą dostępność do diagnostyki i wielospecjalistycznego leczenia. Dla kadr medycznych to oznacza dalszy rozwój i profesjonalizację leczenia tych schorzeń.

Nominacja olsztyńskiego szpitala na OECR jest m.in. efektem dotychczasowej pracy w Europejskiej Sieci Referencyjnej (ERN) – prestiżowego stowarzyszenia specjalistycznych ośrodków skupiających najlepsze europejskie placówki kliniczne, które zajmują się leczeniem chorób rzadkich.

„Aby przynależeć do obu ze specjalistycznych sieci ERN, szpital musiał spełniać wiele rygorystycznych wymogów, takich jak liczba przeprowadzanych specjalistycznych zabiegów, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego i zabiegowego oraz posiadania wysoko wykwalifikowanej kadry medycznej” – poinformował WSSD w Olsztynie w informacji przesłanej redakcji „Gazety Lekarskiej”.

WSSD w Olsztynie od 60 lat jest jedną z najważniejszych placówek leczących dzieci w północno-wschodniej Polsce. Posiada 15 oddziałów i ponad 30 poradni specjalistycznych. Jak czytamy na stronie internetowej szpitala, rocznie hospitalizowanych jest ok. 28 tys. pacjentów i udzielanych ok. 250 tys. porad specjalistycznych i zabiegów rehabilitacyjnych.