18 maja 2024

Opieka medyczna w domu. To się opłaca

Przybywa dowodów na to, że opieka medyczna w domu wiąże się z rzadszymi wizytami na oddziale ratunkowym.

Foto: pixabay.com

Podczas tegorocznego wirtualnego kongresu American Society of Clinical Oncology (ASCO) zaprezentowano badanie porównujące standardową opiekę nad chorymi na nowotwory z modelem opieki „szpitala przeniesionego do domu”.

Przeanalizowano dane 367 pacjentów, spośród których 77 proc. miało nowotwór w IV stadium zaawansowania.

Średnia wieku chorych wynosiła 62 lata. 198 osób korzystało ze standardowej opieki medycznej, a pozostałe 169 było objęte programem „Huntsman at Home”, opartym na pracy zespołów pielęgniarskich, które zapewniają niezbędną domową opiekę medyczną, działając w porozumieniu z lekarzem i innymi członkami zespołu medycznego.

Porównanie obu grup wykazało, że opieka domowa wiązała się z mniejszą o 56 proc. liczbą nieplanowanych hospitalizacji i krótszym czasem ich trwania. Mniejsza o 45 proc. była również liczba wizyt na oddziałach ratunkowych. Oszacowano, że opieka domowa była również o połowę tańsza.

Źródło: meetinglibrary.asco.org