19 maja 2024

Ósma edycja „Pulsu Słowa”

Ogłoszono VIII Ogólnopolski Konkurs Poetycko-Prozatorski dla lekarzy i lekarzy dentystów „Puls Słowa”. Prace należy nadsyłać do dnia 30 czerwca. Patronem medialnym konkursu jest „Gazeta Lekarska”.


Sejm uchwalił nowelizację ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych wprowadzającą tzw. sieć szpitali. O tym, co zmieni się z punktu widzenia lekarzy i pacjentów, piszemy tutaj.