24 lipca 2024

Ośrodki pediatryczne powinny stawiać na jakość

Ośrodki pediatryczne powinny stawiać na jakość obsługi swoich małych pacjentów – powiedział minister zdrowia Adam Niedzielski w Instytucie Matki i Dziecka, gdzie otwarto wyremontowane centrum diagnostyki genetycznej.

Foto: IMiD

Prace przy ul. Kasprzaka 17 A w Warszawie Instytut Matki i Dziecka ukończył kilka tygodni temu. W przebudowanym, wyremontowanym i wyposażonym budynku C mieści się Europejskie Centrum Diagnostyki Molekularnej, Obrazowej i Metabolizmu Matki i Dziecka.

– Inwestycja w centrum to kolejny milowy krok w realizacji strategii naukowo-klinicznej Instytutu Matki i Dziecka. Centrum jest nowym, bardzo ważnym punktem na krajowej mapie zdrowia i pomoże nam poszerzać wiedzę edukacyjno-diagnostyczną o genetyce człowieka – powiedział dr Tomasz Maciejewski, dyrektor Instytutu Matki i Dziecka.

Dodał, że po zakończeniu inwestycji powierzchnia użytkowa budynku C znacznie się zwiększyła, dzięki czemu można scentralizować pracownie Zakładu Genetyki Medycznej, które do tej pory znajdowały się w dwóch oddzielnych budynkach.

– To utrudniało organizację pracy zakładu. Za nami nie tylko pełna termomodernizacja z wykorzystaniem najnowszych technologii, ale co najważniejsze, stworzenie pod jednym dachem bazy lokalowej pozwalającej na pełne wykorzystanie potencjału kadrowego całego zespołu i pracę z pokaźną ilością sprzętu laboratoryjnego zakupionego w ostatnich latach – mówił dyrektor.

50 lat tradycji

– Zakład Genetyki Medycznej, ze swoją ponad pięćdziesięcioletnią tradycją, jest jednym z najstarszych tego typu zakładów w Polsce. Jesteśmy świetnie wyposażoną placówką, której fundamentem jest bardzo dobra, młoda i bardzo ambitna kadra naukowa – powiedział prof. Jerzy Bal, kierownik Zakładu Genetyki Medycznej z Instytutu Matki i Dziecka.

– W ramach formuły badawczo-rozwojowej obowiązującej w Instytucie prowadzimy diagnostykę, badania i poradnictwo w chorobach genetycznych uwarunkowanych. Wierzę, że najnowsze technologie, pomysły i inwestycje takie jak ta, przy jednoczesnym naszym zaangażowaniu pozwolą nam kontynuować ścieżkę rozwoju dodał prof. Jerzy Bal.

Skąd środki finansowe?

Laboratoria placówki zostały wyposażone w wysokiej klasy aparaturę i urządzenia diagnostyczne. Pozwolą one Zakładowi Genetyki Medycznej wykorzystywać najbardziej aktualne metody wysokoprzepustowego sekwencjonowania DNA w diagnostyce różnych chorób genetycznych. Inwestycja została zrealizowana dzięki wsparciu finansowemu Ministerstwa Zdrowia oraz ze środków pochodzących z Funduszy Europejskich.

Łączna kwota dofinansowania przekroczyła 10 mln zł:

  • 6 091 435,00 zł – dotacja celowa Ministerstwa Zdrowia na dofinansowanie inwestycji „Przebudowa budynku C na potrzeby Europejskiego Centrum Diagnostyki Molekularnej, Obrazowej i Metabolizmu Matki i Dziecka”;
  • 2 275 132,70 zł – dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego 2014-2022 na inwestycję „Poprawa efektywności energetycznej budynku Instytutu Matki i Dziecka – Termomodernizacja budynku C”;
  • 2 194 422,00 zł – dotacja na prace adaptacyjno-remontowe ze środków Programu Operacyjnego – Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2022 w ramach projektu „Choroby genetyczne uwarunkowane – edukacja i diagnostyka”.

– Sumaryczna pula 300 mln zł dla Instytutu Matki i Dziecka to świadectwo jak ważnym aspektem polityki ochrony zdrowia są dzieci. Inwestycje w pediatrię to jednak nie tylko inwestycje, ale także wzrosty wycen. Brak limitów w pediatrii to kolejna rzecz, która pozwala nam odbudowywać zdrowie naszych dzieci po pandemii. Ważnym jest by ośrodki pediatryczne na wzór Instytutu Matki i Dziecka stawiały na jakość obsługi swoich małych pacjentów – mówił minister zdrowia Adam Niedzielski.

Karetka neonatologiczna

Dodatkowo w 2022 roku, dzięki dotacji z Ministerstwa Zdrowia, Instytut Matki i Dziecka kupił nowoczesny ambulans neonatologiczny typu „N”. Na wyposażeniu wozu są m.in.: inkubator, mikrotom, ultrasonograf i tourniquetu. Wsparcie ministerstwa przy zakupie ambulansu z wyposażeniem wyniosło 2 577 815,00 zł.

– Inwestycje w Instytut Matki i Dziecka, w tym inwestycje w sprzęt, taki jak choćby karetka neonatologiczna, to inwestycja w zdrowie naszych dzieci. Nie ma nic cenniejszego niż zdrowie najmłodszych pacjentów. Zapewniam, że to nie koniec zwiększania nakładów na podnoszenie jakości polskiej pediatrii – stwierdził wiceminister zdrowia Marcin Martyniak.

Bogate wyposażenie karetki umożliwi bezpieczny transport wcześniaków i noworodków z ciężkimi schorzeniami, co jest ogromnie ważne dla ich życia, zdrowia i dalszego leczenia. Auto zostało wyposażone w nosze elektryczne z systemem hydraulicznym oraz elektryczny system mocowania, które dzięki pełnemu podparciu noszy w trakcie ich załadunku i rozładunku odpowiadają za bezpieczeństwo nie tylko pacjentów, ale również operatorów.

– Nowa karetka Instytutu Matki i Dziecka to jeden z najnowocześniejszych takich ambulansów w kraju. To dla nas bardzo potrzebne wsparcie, bo jako Instytut odpowiadamy za znaczną część transportów noworodkowych na całym Mazowszu, często przewożąc najmłodszych pacjentów w najcięższym stanie. A co więcej, nasz zespół ratunkowy cały czas jest w pełnej gotowości pełniąc dyżur 24 godziny na dobę. W pełni wyposażony, nowoczesny ambulans pomoże zatroszczyć się o zdrowie i życie najmłodszych pacjentów najlepiej jak się da – mówi Milena Kraszewska-Sulich, zastępca dyrektora ds. administracyjno-eksploatacyjnych IMiD.