24 czerwca 2024

Ostrożny optymizm. Prezes NRL o spotkaniu z minister Katarzyną Sójką

Dwie godziny trwały rozmowy przedstawicieli samorządu lekarskiego, Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy i Porozumienia Rezydentów OZZL z minister zdrowia Katarzyną Sójką.

Foto: Katarzyna Bartyzel/Dział Komunikacji NIL

Do spotkania z nową szefową resortu zdrowia doszło we wtorek 22 sierpnia 2023 r.

W rozmowie z portalem Rynek Zdrowia prezes Naczelnej Rady Lekarskiej (NRL) Łukasz Jankowski ocenił, że wprawdzie rozmowy nie były „przełomowe”, to wyczuwa „ostrożny optymizm” związany m.in. z deklaracją, że prawo wykonywania zawodu (PWZ) powinno stanowić jedyny dokument upoważniający lekarza do pracy w Polsce.

– Na pewno zarysowaliśmy obszary, w których będziemy chcieli szybko iść wspólnie do przodu. Jest deklaracja wspólnej pracy, są pierwsze konkrety i to jest dla nas bardzo ważne (…). Bardzo dużo czasu poświęciliśmy problemowi e-recept i generalnie systemowi wystawiania recept, wprowadzonym limitom – podsumował prezes Łukasz Jankowski.

Zaraz po tym, gdy doszło do zmiany na stanowisku szefa resortu zdrowia, prezes NRL przekazał minister Katarzynie Sójce listę postulatów wymagających pilnego wdrożenia. Samorząd lekarski oczekuje m.in. zniesienia limitów na wystawianie recept przez lekarzy i pilnego ustalenia standardów teleporady uniemożliwiających funkcjonowanie tzw. receptomatów.

W związku z wydarzeniami, które stały za odejściem Adama Niedzielskiego z resortu, samorząd lekarski postuluje również przeprowadzenie kontroli wewnętrznej w Ministerstwie Zdrowia i Centrum e-Zdrowia w zakresie bezpieczeństwa danych medycznych oraz ujawnienia jej wyników.

Kolejny postulat dotyczy wycofania poparcia dla otwierania nowych kierunków lekarskich bez pozytywnej opinii Polskiej Komisji Akredytacyjnej i odpowiedniego zaplecza dydaktycznego, a także rezygnacji z decyzji o zwiększeniu naboru na tzw. nowe uczelnie medyczne.

Samorząd oczekuje też odejścia od wydawania tzw. praw wykonywania zawodu w trybie warunkowym i zgód na wykonywanie zawodu lekarza i lekarza dentysty na określony zakres czynności zawodowych. Inne postulaty opisujemy tutaj: