27 maja 2024

Oświadczenie o wyłączeniu skierowania do pracy

W uchwalonej przez Sejm tzw. ustawie covidowej1 znalazł się zapis, zgodnie z którym izby lekarskie mogą zostać zobowiązane do przekazania wojewodzie albo ministrowi zdrowia listy lekarzy i lekarzy dentystów, którzy mogą zostać skierowani do pracy z pacjentami zarażonymi SARS-CoV-2.

Foto: pixabay.com

Izba ma 7 dni od daty otrzymania wezwania na odesłanie listy.

W związku z tym część OIL już w listopadzie rozpoczęła zbieranie oświadczeń od lekarzy, którzy ustawowo podlegają wyłączeniom od skierowania do pracy przy zwalczaniu epidemii.

Izby lekarskie nie posiadają bowiem informacji, na podstawie których mogłyby same zweryfikować, kto nie może zostać oddelegowany do takiej pracy (nie dotyczy osób, które z racji wieku podlegają wykluczeniu, bo te dane izby są w stanie zweryfikować samodzielnie).

Przesyłanie oświadczeń jest dobrowolne, ale daje podstawę izbie do niewpisywania na listę osób, które z mocy prawa są wyłączone z obowiązku poddania się oddelegowaniu do pracy przy COVID-19.

Zbieranie oświadczeń rozpoczęły m.in. OIL w Płocku, OIL w Zielonej Górze, OIL w Częstochowie, OIL w Opolu, KPOIL w Toruniu, OIL w Gorzowie Wielkopolskim. Izby proszą o śledzenie na bieżąco komunikatów w tej sprawie publikowanych na ich stronach internetowych.

1 Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem pandemii COVID-19 z 28.10.2020 r.