19 maja 2024

Pandemia COVID-19 a rak. Uderzenie rykoszetem

Czy pandemia COVID-19 zwiększy liczbę zgonów z powodu nowotworów, a wskaźniki umieralności zaczną wzrastać już za rok lub dwa lata?

Foto: pixabay.com

W redakcyjnym artykule opublikowanym w „Science” przedstawiono model przewidujący zwiększenie liczby zgonów z powodu raka piersi i raka jelita grubego w USA o 10 tys. w ciągu 10 lat.

Według raportów liczba wykonywanych badań przesiewowych spadła w niektórych ośrodkach o 90 proc. Lęk przed zakażeniem i ograniczenie dostępności wizyt lekarskich spowodowały opóźnienia w diagnostyce oraz zgłaszanie się chorych dopiero z wyraźnymi objawami nowotworów. Ponadto leczenie onkologiczne w wielu wypadkach było odraczane lub modyfikowane, co w niektórych sytuacjach mogło obniżać jego skuteczność. Więcej na stronie https://science.sciencemag.org.

To nie jedyne skutki pandemii – jej wybuch wstrzymał również badania naukowe na całym świecie i negatywnie wpłynął na nabór chorych do badań klinicznych. Analiza danych z rejestru www.clinicaltrials.gov pokazuje, że w marcu i kwietniu br. zawieszono ponad 200 toczących się badań w dziedzinie onkologii. 6

0 proc. instytucji w USA oraz 86 proc. w Europie zadeklarowało w ankiecie, że włącza do badań znacznie mniej chorych niż przed wybuchem pandemii. Jako główne przyczyny podawano m.in. mniejszą dostępność pacjentów, obawy badaczy o bezpieczeństwo, potencjalne braki personelu. Więcej na stronie https://www.nature.com.