15 lipca 2024

Piotr Pawliszak o projekcie ustawy o bezpieczeństwie leczenia

Co było motywacją do rozpoczęcia prac nad „samorządowym projektem ustawy o systemie rejestracji zdarzeń niepożądanych i systemie kompensacji zdarzeń medycznych”?

Foto: Karolina Bartyzel

Na to pytanie, w krótkim filmie opublikowanym w kanale YouTube, odpowiada Piotr Pawliszak, prezes Okręgowej Rady Lekarskiej, przewodniczący Zespołu ds. reformy systemu zgłaszania i rejestrowania zdarzeń niepożądanych i szkód w ochronie zdrowia, który działa w ramach Naczelnej Rady Lekarskiej.

Projekt ustawy został przygotowany po konsultacjach ze środowiskiem lekarskim oraz specjalistami z różnych dziedzin życia, m.in. ekspertami od prawa karnego i cywilnego. – Prace przebiegały w gronie ściśle dobranych konsultantów z różnych dziedzin życia społecznego – podkreśla prezes ORL w Warszawie Piotr Pawliszak.

Najważniejsze założenia „samorządowego projektu ustawy o systemie rejestracji zdarzeń niepożądanych i systemie kompensacji zdarzeń medycznych” (w skrócie określanym jako „projekt ustawy o bezpieczeństwie leczenia”), który przygotowała Naczelna Izba Lekarska, to:

  • naprawa zdarzeń niepożądanych i wypracowanie lepszej jakości leczenia,
  • kompleksowa ścieżka przyznania rekompensat pacjentom,
  • uwolnienie lekarzy spod represyjnego systemu opartego o karę i winię.

– Zarówno po stronie lekarzy, jak i po stronie pacjentów, chodzi przede wszystkim o wykreowanie kultury bezpieczeństwa i kultury sprawiedliwego traktowania, które pozwoli na efektywne analizowanie, rejestrowanie błędów, wyciąganie z nich wniosków, poprawę bezpieczeństwa pacjentów, ale również poprawę bezpieczeństwa wszystkich osób wykonujących zawody medyczne – mówi Piotr Pawliszak.