21 maja 2024

PNRL apeluje ws. lekarzy systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej zaproponowało rozwiązania, które pozwolą wzmocnić struktury systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego.

Foto: pixabay.com

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej zwróciło się do Ministra Zdrowia o podjęcie działań legislacyjnych zmierzających do zmiany art. 57 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym w celu umożliwienia pełnienia po dniu 31 grudnia 2020 r. funkcji lekarza systemu przez lekarzy posiadających przepracowane 3000 godzin w szpitalnym oddziale ratunkowym, zespole ratownictwa medycznego, lotniczym zespole ratownictwa medycznego lub izbie przyjęć szpitala oraz o przywrócenie możliwości pełnienia funkcji lekarza systemu przez lekarzy, którzy kontynuują szkolenie specjalizacyjne po drugim roku odbywania specjalizacji w dziedzinie: chorób wewnętrznych, chirurgii ogólnej, chirurgii dziecięcej, kardiologii, ortopedii i traumatologii narządu ruchu, ortopedii i traumatologii lub pediatrii.

„Zgodnie z obecnym brzmieniem art. 57 ustawy lekarz, który nie jest lekarzem systemu w rozumieniu art. 3 pkt. 3 ustawy, ale posiada 3000 godzin w wykonywaniu zawodu lekarza w szpitalnym oddziale ratunkowym, zespole ratownictwa medycznego, lotniczym zespole ratownictwa medycznego lub izbie przyjęć szpitala może być lekarzem systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego tylko do dnia 31 grudnia 2020 r. i to pod warunkiem, że rozpoczął szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie medycyny ratunkowej do dnia 1 stycznia 2018 r.” – czytamy w apelu Prezydium NTRL podjętym 24 października.

Jak podkreśla samorząd lekarski, znaleźliśmy się w czasach trudnych, gdzie bezpieczeństwo obywateli jest zagrożone, na skutek rozprzestrzeniania się epidemii koronawirusa. „W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia i zdrowia obywateli na pierwszej linii ognia stoją ludzie wykonujący zawody medyczne, należy więc zadbać o to, aby w miarę możliwości w pierwszej kolejności byli to ludzie mający doświadczenie w wykonywaniu pracy danego rodzaju” – wskazuje Prezydium NRL.

„W obliczu aktualnej sytuacji epidemicznej należy uznać, że przyjęte przed epidemią ograniczenie czasowe dla wykonywania zadań lekarza Systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego do 31 grudnia 2020 r. zupełnie nie broni się w czasie epidemii. Pozbawienie doświadczonych lekarzy możliwości pełnienia funkcji lekarza systemu PRM w okresie szczytu epidemii jawi się jako trudne do zaakceptowania marnotrawstwo zasobów medycznych. Pozbawia się bowiem grupę lekarzy możliwości wsparcia specjalistycznych zespołów ratownictwa medycznego, oraz możliwości pomocy pacjentom w szpitalnych oddziałach ratunkowych” – podkreślono w stanowisko, dodając, że prowadzi to do dalszego obniżenia, i tak bardzo niskiej, liczby lekarzy w zespołach ratownictwa medycznego oraz szpitalnych oddziałach ratunkowych, a stan ten będzie dodatkowo pogarszał się wskutek przebywania na kwarantannie czy zakażenia koronawirusem.

W ocenie samorządu lekarskiego doświadczenie zawodowe tych lekarzy pracy z pacjentami może dobrze przysłużyć się mieszkańcom kraju w czasie walki z nadzwyczajnymi okolicznościami, w jakich obecnie się znajdujemy. „Mając na uwadze dobro pacjentów, Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej zwraca się z propozycją przesunięcia daty 31 grudnia 2020 r. oraz umożliwienia pełnienia funkcji lekarza systemu lekarzowi posiadającemu przepracowane 3000 godzin w wykonywaniu zawodu lekarza w szpitalnym oddziale ratunkowym, zespole ratownictwa medycznego, lotniczym zespole ratownictwa medycznego lub izbie przyjęć szpitala bez jednoczesnego spełnienia warunku o rozpoczęciu specjalizacji z medycyny ratunkowej” – czytamy w apelu Prezydium NRL.