22 kwietnia 2024

Podsumowanie prac Komisji Stomatologicznej NRL (VIII kadencja)

Na stronie internetowej Naczelnej Izby Lekarskiej można zapoznać się ze sprawozdaniem kadencyjnym Komisji Stomatologicznej NRL.

Foto: pixabay.com

„Sprawozdanie Kadencyjne to urzędowe podsumowanie czteroletniej pracy. Jest to wymóg wszelkich demokratycznie wyłanianych gremiów, aby pod koniec okresu, na jaki zostało się wybranym, swoim wyborcom, jak też organowi, który to gremium powołał, zdać sprawozdanie z wykonania powierzonych zadań” – pisze dr Andrzej Cisło, wiceprezes NRL i przewodniczący Komisji Stomatologicznej NRL, w przedmowie do sprawozdania z działalności Komisji Stomatologicznej NRL w VIII kadencji.

Dokument liczy trzynaście stron i można się z nim zapoznać na stronie Naczelnej Izby Lekarskiej.