21 czerwca 2024

Pierwszy Polak w American Neurotology Society

Prof. Henryk Skarżyński, twórca i dyrektor Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu oraz Światowego Centrum Słuchu w Kajetanach, został przyjęty do grona specjalistów American Neurotology Society (ANS). To pierwszy Polak w tym prestiżowym towarzystwie naukowym.

Foto: Marta Jakubiak

Prezydent Towarzystwa prof. Anil K. Lalwani (Columbia Cochlear Implant Center) w swoim liście gratulacyjnym podkreślił, że cieszy się, że do ich grona dołączył tak wybitny otochirurg jak prof. Henryk Skarżyński.

Działalność Towarzystwa przede wszystkim ma na celu zapewnienie kontynuacji kształcenia dla swoich członków. Celem programu kształcenia ustawicznego ANS jest uzupełnianie wiedzy oraz zwiększenie kompetencji klinicznych lekarzy.

Każde zgłoszenie musi otrzymać poparcie dwóch członków towarzystwa American Neurotology Society. W przypadku kandydatury Henryka Skarżyńskiego poparli ją prof. David Haynes (Vanderbilt University) i prof. Douglas Backous (Swedish Neuroscience Institute).