18 lipca 2024

Coraz mniej wirusa polio

Region Azji Południowo-Wschodniej dołączył do obszarów wolnych od wirusa polio. To czwarty region na świecie, który został uznany za strefę wolną od wirusa polio – poinformowała Światowa Organizacja Zdrowia. Tym samym już 80 proc. światowej populacji w chwili obecnej nie musi obawiać się tego zagrożenia.

Foto: dede2, imageworld.pl

Aby dany obszar otrzymał ze strony Światowej Organizacji Zdrowia specjalny certyfikat, który potwierdzi, że jest wolny od polio, trzeba spełnić kilka warunków. Na przykład na danym terenie od co najmniej trzech lat nie może pojawić się udokumentowany, rodzimy przypadek zakażenia. Azja Południowo-Wschodnia to kolejny region na świecie uznany za strefę wolną od wirusa polio (wcześniej taki status otrzymały trzy regiony: Amerykański, Zachodniego Pacyfiku i Europejski). Na tym terenie żyje jedna czwarta całej światowej populacji.

Światowa Organizacja Zdrowia szacuje, że dzięki programom szczepionkowym i innym działaniom podejmowanym na rzecz walki z polio, w 2018 roku świat może stać się całkowicie wolny od zagrożenia tym wirusem. Zaliczenie danego regionu do stref wolnych od wirusa polio nie oznacza, że nie może on tam powrócić. To dlatego tak ważne jest, aby we wszystkich krajach kontynuowano programy szczepień.

Wirus polio wywołuje chorobę Heinego-Medina (najczęściej dochodzi wówczas do porażenia nerwów obwodowych, co w konsekwencji powoduje trwałe kalectwo, a nawet śmierć). Można się nim zarazić poprzez niestosowanie podstawowych zasad higieny, a także drogą wziewną.

ls