23 kwietnia 2024

„Polski Ład”, czyli mniej sprawiedliwości. Debata w NIL (foto)

„Polski Ład” doprowadzi do tego, że system podatkowy będzie jeszcze bardziej niesprawiedliwy – taki wniosek wyłania się z debaty przedstawicieli samorządów zawodów zaufania publicznego, która była poświęcona założeniom tego programu.

Foto: Mariusz Tomczak

Debata odbyła się 30 czerwca w siedzibie Naczelnej Izby Lekarskiej w Warszawie. Otworzył ją wiceprezes Naczelnej Rady Lekarskiej dr Krzysztof Madej.

W trakcie spotkania próbowano odpowiedzieć na takie pytania jak: na czym powinien się opierać sprawiedliwy system podatkowy, co „Polski Ład” oznacza dla wolnych zawodów, co należy w nim zmienić, aby nie uderzył w lekarzy, prawników i inne grupy zawodowe, a także w jaki sposób zwiększyć finansowanie systemu ochrony zdrowia bez nierównego traktowania podatników?

– Doświadczenie na świecie jest takie, że jeżeli politycy zapowiadają reformę systemu podatkowego, to albo system będzie bardziej skomplikowany, albo wzrosną obciążenia podatkowe – powiedział przewodniczący Krajowej Rady Doradców Podatkowych prof. Adam Mariański. Dodał, że politycy zwykle pomijają fakt, że nierówne opodatkowanie jest wynikiem ich wcześniejszych decyzji, zwłaszcza związanych z nierównym – w stosunku do innych źródeł przychodów – opodatkowaniem pracy własnej, tj. działalności wykonywanej osobiście.

Wprawdzie rozwiązania zawarte w „Polskim Ładzie mają prowadzić do podwyższenia wynagrodzeń lekarzy, pielęgniarek i innych profesjonalistów medycznych oraz pozostania ich w kraju, to w rzeczywistości mogą negatywnie wpłynąć na ich sytuację finansową. Ostatecznie uderzy to w pacjentów, bo pogłębi się deficyt kadr medycznych, na co zwracał uwagę radca prawny Naczelnej Izby Lekarskiej Wojciech Idaszak. – Docierają do nas sygnały, że część lekarzy może zrewidować swoje plany zawodowe. Być może dojdą do wniosku, że nie chcą pracować w kilku różnych miejscach – powiedział mecenas.