21 kwietnia 2024

Polski patent na choroby dróg oddechowych

Kolejny polski wynalazek został objęty ochroną patentową. Naukowcy z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach zaprojektowali specjalny ustnik, który znajdzie zastosowanie w diagnostyce chorób górnych i dolnych dróg oddechowych.

Model ustnika dwurożnego wykonany techniką druku 3D według projektu naukowców z UŚ
Foto: UŚ

Rosnące znaczenie wczesnej diagnostyki nowotworów sprawia, że naukowcy poszukują nowych metod pozwalających na szybkie wykrycie zmian zwiastujących rozwój tej choroby. Coraz częściej wykonywane są nowoczesne nieinwazyjne testy polegające na analizie składu chemicznego wydychanego powietrza.

Dzięki zastosowaniu badań z zakresu chemii analitycznej można zidentyfikować i określić zależność pomiędzy pewnymi rodzajami białek a występowaniem nowotworu płuc czy krtani. Obecnie stan zdrowia pacjenta jest określany na podstawie analizy markerów nowotworowych, które są pobierane za pomocą tzw. worków Tedlara.

To do nich badana osoba wydmuchuje powietrze wraz z zawartymi w nim białkami. Ta prosta i tania metoda diagnostyczna ma jednak kilka wad. Przede wszystkim w czasie badania pobierane są niewielkie ilości materiału oddechowego o niskim stężeniu, a transportowanie próbek wrażliwych na uszkodzenia mechaniczne może się wiązać z wypłukiwaniem z nich markerów nowotworowych.

W związku z tym naukowcy proponują zastąpienie worków porowatymi materiałami polimerowymi o rozbudowanej strukturze wewnętrznej, przy czym ich użycie wymaga wykonania specjalnego ustnika. Taki właśnie ustnik dwurożny został zaprojektowany przez naukowców z Uniwersytetu Śląskiego. Może być on wykonany techniką druku przestrzennego z modyfikowanego poliestru o właściwościach antybakteryjnych.

Tak wytworzony spełnia wszystkie wymagania dotyczące dopuszczenia go do użytku w celach medycznych oraz umożliwia jego wielokrotne wykorzystanie po uprzedniej sterylizacji z zastosowaniem standardowych procedur. Dzięki zastosowaniu ustnika możliwe będzie filtrowanie powietrza wdychanego przez pacjenta oraz kierowanie wydychanego na materiał porowaty, co pozwoli zmniejszyć zanieczyszczenie pobranego materiału oraz osadzić większą ilość markerów nowotworowych podczas pojedynczego badania.

Źródło: naukawpolsce.pap.pl