21 czerwca 2024

Powstanie pięć nowych rejestrów medycznych?

Stanowisko Nr 88/15/P-VII Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 4 grudnia 2015 r. w sprawie projektów rozporządzeń Ministra Zdrowia w sprawie: 1) Polskiego Rejestru Wrodzonych Wad Rozwojowych; 2) Ogólnopolskiego Rejestru Ostrych Zespołów Wieńcowych; 3) Krajowego Rejestru Operacji Kardiochirurgicznych; 4) Rejestru Medycznie Wspomaganej Prokreacji; 5) Rejestru Nowotworów Niezłośliwych Dużych Gruczołów Ślinowych.

Foto: freeimages.com

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej po zapoznaniu się z projektami rozporządzeń Ministra Zdrowia w sprawie:

1) Polskiego Rejestru Wrodzonych Wad Rozwojowych,
2) Ogólnopolskiego Rejestru Ostrych Zespołów Wieńcowych,
3) Krajowego Rejestru Operacji Kardiochirurgicznych,
4) Rejestru Medycznie Wspomaganej Prokreacji,
5) Rejestru Nowotworów Niezłośliwych Dużych Gruczołów Ślinowych,

nadesłanymi przy pismach Pana Piotra Gryzy, Podsekretarza Stanu Ministerstwa Zdrowia, z dnia 30 listopada 2015 r., znak: IEPR.0212.5-9.2015 (2), zgłasza następujące uwagi:

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskie podtrzymuje wyrażany wielokrotnie w przeszłości pogląd, iż utworzenie rejestru medycznego, zgodnie z art. 19 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia, powinno być poprzedzone analizą potrzeb jego utworzenia.

Analiza ta powinna m. in. zdefiniować problem i zweryfikować potrzebę utworzenia rejestru oraz określić spodziewane efekty i korzyści wynikające z wdrożenia rejestru. Każdy przypadek gromadzenia w rejestrach danych dotyczących informacji objętych tajemnicą lekarską powinien mieć racjonalne uzasadnienie i realizować istotne dla interesu publicznego cele.

Zdaniem Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej przedmiotowe projekty nie uwzględniają tych wymogów. Ponadto, w przypadku Rejestru Nowotworów Niezłośliwych Dużych Gruczołów Ślinowych należy zwrócić uwagę, że jego nazwa jest nieprecyzyjna. W rejestrze tym będą gromadzone dane również o guzach mieszanych ślinianki, które są nowotworami miejscowo złośliwymi – nazwa rejestru odnosi się natomiast wyłącznie do nowotworów niezłośliwych.