18 maja 2024

Praca lekarza w czasie pandemii. Pytania i odpowiedzi

Czy dyrektor szpitala może skierować lekarza rezydenta odbywającego szkolenie specjalizacyjne z pediatrii na oddział COVID-19 z pacjentami dorosłymi?

Foto: pixabay.com

Jaki lekarz specjalista (lekarz chorób zakaźnych, chorób wewnętrznych) powinien być obecny podczas dyżurów lekarzy rezydentów? Czy lekarz rezydent może dyżurować, jako jedyny lekarz bez nadzoru lekarza specjalisty?

Czy oddelegowanie przedłuża okres trwania specjalizacji z pediatrii? Na jaki czas oddelegowanie do zwalczania pandemii może zostać ustanowione dla lekarza rezydenta? Kto powinien wyrazić zgodę na pełnienie samodzielnych dyżurów przez lekarzy rezydentów?

Czy lekarz może zostać oddelegowany do pracy przy zwalczaniu epidemii na podstawie decyzji wojewody lub Ministra Zdrowia? Czy lekarz rezydent z powodów osobistych (wychowywanie małych dzieci, karmienie piersią i związane z tym obawy o zdrowie dzieci) może skutecznie nie zgodzić się na przeniesienie przez dyrekcję szpitala na oddział covidowy w szpitalu, w którym pracuje?

Odpowiedź na te pytania można znaleźć na stronie internetowej Naczelnej Izby Lekarskiej. To efekt porozumienia NIL i INTER Polska dotyczącego bezpłatnych telekonsultacji i opinii prawnych, w ramach którego powstał zbiór przykładowych pytań i odpowiedzi. „Rozszerzenie wykładni prawnej wymaga szczegółowej analizy każdego przypadku” – podkreślono w opublikowanym materiale.

To druga część bezpłatnych porad prawnych, pierwsza znajduje się TUTAJ.