12 kwietnia 2024

Prawo farmaceutyczne wymusiło modernizację

Dwie dodatkowe pracownie powstały w aptece zakładowej działającej w 10. Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ w Bydgoszczy. Rozszerzyły one wachlarz usług świadczonych zgodnie z ustawą Prawo farmaceutyczne.

Celem utworzenia Pracowni Leku Cytotoksycznego jest m.in. dostarczenie pacjentowi standaryzowanego leku o najwyższej jakości i maksymalnej skuteczności oraz ochrona pracowników przed działaniem niebezpiecznych substancji chemicznych. – Wyposażenie i system procedur i instrukcji jest oparty o Standardy Jakościowe w Farmacji Onkologicznej – tłumaczy Mariusz Żukowski, kierownik apteki zakładowej.

Natomiast Pracownia Leku Żywieniowego dostarczy pacjentom kompletne i stabilne mieszaniny odżywcze o składzie dostosowanym do indywidualnych potrzeb. Co ważne, kompletny worek żywieniowy będzie gotowy do podania pacjentowi bez jakiejkolwiek ingerencji ze strony oddziału.

W ramach modernizacji zakupiono m.in. komory laminarne do przygotowywania leku cytotoksycznego i leku żywieniowego oraz jałowego leku recepturowego. Zmodernizowana została również Pracownia Leku Recepturowego. – Wykonanie wszystkich prac remontowo-budowlanych, łącznie z wyposażeniem w odpowiedni sprzęt medyczny, było możliwe dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Obrony Narodowej. Pośredniczył w tym Inspektorat Wojskowej Służby Zdrowia – dodaje Mariusz Żukowski.