14 lipca 2024

PRAWO

Od 1 marca zmiany w refundacji

Ukazała się informacja związana z publikacją projektu obwieszczenia w sprawie wykazu leków refundowanych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów...

Pomoc doraźna i transport sanitarny

Znamy projekt zarządzenia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju pomoc doraźna...

Książeczka Zdrowia Dziecka będzie ważniejsza?

Rzecznik Praw Dziecka po raz kolejny namawia Ministerstwo Zdrowia, aby ustanowić obowiązek dokumentowania świadczeń realizowanych wobec dzieci w formie Książeczki...