12 lipca 2024

Posłowie pracują nad ustawą o e-dokumentacji

Na stronie internetowej Sejmu pojawiła się informacja o rozpoczęciu procesu legislacyjnego dotyczącego projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia. Dotyczy on wydłużenia do dnia 1 sierpnia 2017 roku okresu przejściowego, w którym będą funkcjonować równolegle papierowa i elektroniczna postać dokumentacji medycznej.

Foto: Rafał Zambrzycki, sejm.gov.pl

Na chwilę obecną projekt skierowano do pierwszego czytania do sejmowej Komisji Zdrowia. Z zamieszczonej na stronie Sejmu opinii Biura Analiz Sejmowych wynika, że projekt ustawy nie jest sprzeczny z wiążącym prawem Unii Europejskiej. Ustawa ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. W ostatnich dniach pisaliśmy o tej sprawie dwukrotnie w artykułach: „1 sierpnia tuż, tuż. Co z e-dokumentacją?” oraz „W końcu przełom w sprawie EDM”. Proces legislacyjny można obserwować klikając w ten link.