21 kwietnia 2024

W końcu przełom w sprawie EDM

To już wydaje się przesądzone – na najbliższe posiedzenie Rady Ministrów trafi projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw. Nowe przepisy wydłużą okres przejściowy, w którym równolegle funkcjonować będzie dokumentacja medyczna w formie papierowej i elektronicznej.

Posiedzenie rządu. Foto: KPRM

Poinformował o tym wiceminister Piotr Warczyński w piśmie wystosowanym wczoraj do Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej Macieja Hamankiewicza. Tym samym do 1 sierpnia 2017 roku zostanie przesunięty termin obowiązkowego prowadzenia dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej. Wydłużenie okresu przejściowego wynika ze „skali przedsięwzięcia oraz bardzo zróżnicowanego stopnia informatyzacji podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych”.

Projekt ustawy skierowano pod obrady Stałego Komitetu Rady Ministrów w dniu 24 kwietnia br., a 29 maja został przyjęty i rekomendowany Radzie Ministrów. „Obecnie projekt przygotowywany jest do przedłożenia pod obrady najbliższego posiedzenia Rady Ministrów” – napisał Piotr Warczyński.

Resort zdrowia długo zwlekał z inicjatywą w tej sprawie. To dlatego w ostatni piątek, 6 czerwca, Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej wezwało ministra zdrowia, Bartosza Arłukowicza, do podjęcia niezwłocznych działań w sprawie zapowiadanego przesunięcia terminu wejścia w życie obowiązku prowadzenia dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej (czytaj więcej).