12 lipca 2024

Premier przekazał apel Prezydium NRL do Ministerstwa Zdrowia

„Środowisko lekarskie z wielkim rozczarowaniem przyjęło, że przepisy kolejno wprowadzanych tarcz antykryzysowych nie objęły ochroną prawną działań personelu medycznego podejmowanych w nadzwyczajnie trudnych warunkach epidemii”.

Premier Mateusz Morawiecki. Foto: Adam Guz/KPRM

Tak brzmi fragment apelu Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej do Prezesa Rady Ministrów z 7 sierpnia.

Prezydium NRL zaapelowało w nim do szefa rządu o pilne podjęcie przez rząd prac legislacyjnych zmierzających do ograniczenia odpowiedzialności cywilnej, karnej i zawodowej osób wykonujących zawody medyczne za działania pozostające w związku z udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej w ramach zapobiegania, przeciwdziałania lub zwalczania COVID-19.

W piśmie prezes NRL Andrzej Matyja zwrócił się z prośbą do premiera Mateusza Morawieckiego o bezpośrednie włączenie się w realizację postulatów zawartych w apelu, po tym jak Ministerstwo Zdrowia oraz Ministerstwo Sprawiedliwości przemilczało projekt ustawy ograniczającej odpowiedzialność karną, cywilną i zawodową osób udzielających świadczeń opieki zdrowotnej w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 opracowany przez samorząd lekarski.

We wtorek Naczelna Izba Lekarska poinformowała, że Kancelaria Prezesa Rady Ministrów przesłała „według kompetencji” apel samorządu lekarskiego do Ministerstwa Zdrowia.