18 lipca 2024

Preparaty mlekozastępcze. Samorząd lekarski za powołaniem zespołu

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej zaapelowało do Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia o analizę kontroli refundacji preparatu mlekozastępczego dla niemowląt, które przeprowadził NFZ.

Foto: pixabay.com

„Mając na względzie istnienie wskazań medycznych co do ordynowania preparatu mlekozastępczego, proponujemy stworzenie zespołu złożonego z przedstawicieli samorządu lekarskiego i konsultantów krajowych w dziedzinach alergologii, pediatrii i gastroenterologii dziecięcej” – czytamy w apelu Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej (NRL).

Zespół mógłby wspierać Narodowy Funduszu Zdrowia w merytorycznej ocenie postępowania lekarskiego w procesie kontroli refundacji, co pozwoliłoby – jak podkreślono w apelu Prezydium NRL – na indywidualną ocenę zasadności postępowania lekarza. Analiza powinna opierać się o wskazania medyczne.

Naczelna Izba Lekarska poinformowała, że kilka dni temu wstępną akceptację i poparcie dla pomysłu powołania zespołu wyraziły: konsultant krajowa w dziedzinie alergologii prof. Karina Jahnz-Różyk, konsultant krajowa w dziedzinie pediatrii prof. Teresa Jackowska i konsultant krajowa w dziedzinie gastroenterologii dziecięcej prof. Mieczysława Czerwionka-Szaflarska.

W ocenie Prezydium NRL, lekarze, którzy postępowali zgodnie z aktualną wiedzą medyczną i mieli na względzie dobro pacjenta, nie powinni być obciążani karami administracyjnymi.