15 lipca 2024

Prezes NRL apeluje do MZ o wycofanie limitu e-recept

Warszawa, dnia 5 lipca 2023 r.

Szanowny Panie Ministrze,

w związku z powzięciem informacji o wprowadzeniu przez Centrum e-Zdrowia limitów na wystawianie e-recept przez lekarzy, co zostało także potwierdzone przez Pana Ministra w przestrzeni publicznej, zwracam się z prośbą o niezwłoczne wyjaśnienie na jakiej podstawie prawnej została podjęta taka decyzja, a także wyciągnięcie konsekwencji wobec osób odpowiedzialnych za ograniczenie możliwości wykonywania zawodu przez lekarzy, a w konsekwencji za ograniczenie praw pacjentów do świadczeń opieki zdrowotnej.

Naczelna Izba Lekarska w pełni popiera racjonalne działania służące uregulowaniu rynku podmiotów wystawiających recepty w trybie komercyjnym tzw. receptomatów. Proponowaliśmy wielokrotnie zarówno rozwiązania systemowe uniemożliwiające rejestracje takich podmiotów, jak też np. ograniczenie możliwości wykonywania teleporady jedynie do osób, które pierwszą wizytę w podmiocie odbyły w trybie stacjonarnym lub – w niektórych specjalnościach np. psychiatrii – z wykorzystaniem narzędzi przekazujących obraz i dźwięk w czasie rzeczywistym. Propozycje te nie zostały jednak nigdy ani przedyskutowane ani tym bardziej wprowadzone w życie.

Samorząd lekarski stanowczo protestuje przeciwko ograniczaniu praw pacjentów do świadczeń opieki zdrowotnej i arbitralne ustalanie sposobu w jaki lekarz może używać narzędzi takich jak e-recepta, żeby świadczyć pomoc chorym. Domagamy się również niezwłocznego wycofania się z wprowadzania limitów wystawianych recept i wypracowanie rozwiązań systemowych w porozumieniu ze środowiskiem lekarskim.

Z poważaniem

Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej

lek. Łukasz Jankowski

Do wiadomości:

  • Rzecznik Praw Pacjenta
  • Rzecznik Praw Obywatelskich
  • Dyrektor Centrum e-Zdrowia

Pismo Prezesa NRL