27 maja 2024

Prezes NRL Człowiekiem Roku

Kolejny wyraz uznania dla prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej prof. Andrzeja Matyi.

Foto: arch. NIL, federacja.krakow.pl

Federacja Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP, największa ogólnopolska organizacja samorządu terytorialnego zrzeszająca w regionalnych związkach 1000 gmin, powiatów i województw, przyznała tytuł Człowieka Roku 2020 prezesowi Naczelnej Rady Lekarskiej, kierownikowi II Katedry Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego Andrzejowi Matyi „jako wyraz uznania i podziękowania dla wszystkich pracowników ochrony zdrowia, walczących z oddaniem i poświęceniem o zdrowie i życie Polaków w czasie największej od 100 lat pandemii COVID-19”.

Tytuł Człowieka Roku 2020 otrzymał także Paweł Borys, prezes Polskiego Funduszu Rozwoju.