17 lipca 2024

Prezes NRL do premiera: lekarze stracili zaufanie do ministra

Środowisko lekarskie uznaje dalszą współpracę z ministrem zdrowia za niemożliwą – napisał prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Łukasz Jankowski w piśmie do Premiera RP Mateusza Morawieckiego.

Adam Niedzielski. Foto: MZ

„W związku z zamieszczonym w serwisie Twitter wpisem Pana Ministra Zdrowia Adama Niedzielskiego: 'Lekarz Piotr Pisula, szpital miejski w Poznaniu, wczoraj w @FaktyTVN +żadnemu pacjentowi nie udało się wystawić takiej recepty+. Sprawdziliśmy. Lekarz wystawił na siebie receptę na lek z grupy psychotropowych i przeciwbólowych. Takie to FAKTY. Jakie kłamstwa czekają nas dziś’ (pisownia oryginalna)” informuję, że samorząd lekarski zamierza złożyć do prokuratury zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez Pana Ministra, m.in. przestępstwa z art. 231 par. 1 Kodeksu Karnego. Powyższe oznacza, że środowisko lekarskie ostatecznie utraciło zaufanie do Pana Ministra i uznaje dalszą współpracę za niemożliwą. Informację tę przekazuję do stosownego wykorzystania przez Pana Premiera” – napisał prezes NRL Łukasz Jankowski.

Przypomnijmy, że przestępstwo z art. 231 par. 1 Kodeksu Karnego dotyczy nadużycia władzy (Funkcjonariusz publiczny, który, przekraczając swoje uprawnienia lub nie dopełniając obowiązków, działa na szkodę interesu publicznego lub prywatnego, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3).

Jeszcze w piątek NIL zareagowała na wpis ministra zarzucając mu przekroczenie uprawnień: „Lekarz opowiada w mediach, jakie problemy z wystawianiem recept na leki przeciwbólowe mają lekarze na jego oddziale. Minister zdrowia, niebędący lekarzem, w odwecie sprawdza, jakie leki i komu wystawia ten lekarz i oznajmia to na Twitterze, łamiąc tajemnicę lekarską. Jak się Państwo czują w systemie, w którym ministerstwo ujawnia publiczne dane medyczne osób, które krytykują jego działania?”.

Z kolei w sobotę na Twitterze NIL pojawił się komunikat: „Po analizie prawnej wpisów Pana Ministra Niedzielskiego na portalu Twitter/X informujemy, że NIL złoży w najbliższych dniach zawiadomienie do prokuratury w związku z możliwością popełnienia przestępstwa przez funkcjonariusza publicznego Pana Adama Niedzielskiego. Jednocześnie kierujemy zawiadomienia do RPO (Rzecznika Praw Obywatelskich), RPP (Rzecznika Praw Pacjenta) i UODO (Urzędu Ochrony Danych Osobowych)”.