19 maja 2024

Prezydium NRL apeluje do premiera o umorzenie części subwencji PFR

Prezydium NRL apeluje o umorzenie podmiotom wykonującym działalność leczniczą części subwencji Polskiego Funduszu Rozwoju podlegającej zwrotowi. Pismo w tej sprawie trafiło do premiera Mateusza Morawieckiego.

Foto: Krystian Maj/KPRM

„W dniu 23 marca br. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów poinformowała o decyzji Pana Premiera umarzającej 25% subwencji Polskiego Funduszu Rozwoju jedynie tym podmiotom gospodarczym, które skorzystały z Tarczy 2.0. Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej już w wydanym w dniu 20 listopada 2020 r. Apelu nr 37/20/P-VIII wnosiło o umorzenie tej podlegającej zwrotowi części subwencji” – czytamy w apelu skierowanym do prezesa Rady Ministrów.

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej przypomina, że wielokrotnie, wspólnie z innymi samorządami zawodów medycznych, apelowało o dostrzeżenie trudnej sytuacji przedsiębiorstw medycznych, w szczególności podmiotów realizujących świadczenia inne niż w zakresie leczenia szpitalnego i POZ, w tym również podmiotów nieposiadających umowy z NFZ, które na równi z tymi, które taką umowę realizują, zabezpieczają potrzeby zdrowotne pacjentów.

„Bliski kontakt z pacjentem będący nieodłączną cechą większości świadczeń zdrowotnych powoduje nieprzerwanie od początku epidemii duży stan zagrożenia placówek medycznych i ich personelu” – wskazuje samorząd lekarski. Fakt, iż placówki ochrony zdrowia nie stały się ogniwem rozprzestrzeniania zakażeń wirusem SARS-CoV-2 stanowi w ocenie Prezydium NRL dowód na duże zaangażowanie nakładów poniesionych na reorganizację poradni i wdrożenie odpowiednich procedur.

Pomimo braku – z pewnymi wyjątkami – administracyjnego zakazu działalności leczniczej, placówki medyczne podlegały obostrzeniom na mocy wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego i zaleceń ministra zdrowia. Skutkowały one m.in koniecznością zmniejszenia liczby przyjmowanych pacjentów, a co za tym idzie – spadkiem przychodów.

„Jak dotąd, poza elementami Tarczy 1.0 placówki ochrony zdrowia nie doczekały się wsparcia, nie licząc 3 procentowego dodatku do faktur wystawianych od lipca ub.r. Narodowemu Funduszowi Zdrowia. Jakiekolwiek ułatwienia w wykonywaniu obowiązków administracyjnych związanych z udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej ustały we wrześniu ubiegłego roku a cały czas wdrażane są kosztowne reformy (np. w obszarze cyfryzacji opieki zdrowotnej). Mając na uwadze powyższe okoliczności postulat umorzenia podlegającej zwrotowi 25% części subwencji PFR podmiotom wykonującym działalność leczniczą uznać należy za całkowicie racjonalny i niezbędny” – wskazuje Prezydium NRL.