18 maja 2024

Prywatne szpitale nie chcą ustawy o sieci

Projekt zmiany ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (wprowadzający sieć szpitali) jest nie do zaakceptowania w proponowanej formie – głosi stanowisko przyjęte przez aklamację podczas Nadzwyczajnego Zgromadzenia Delegatów Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szpitali Prywatnych.

Foto: Marta Jakubiak

Zdaniem zebranych przedstawicieli sektora prywatnego, w ustawie nie sprecyzowano dostatecznie celów, jakie przyświecały tej zmianie, co w konsekwencji prowadzi do szeregu wątpliwości dotyczących intencji ustawodawcy. „Brak jasno określonego celu pozwoli projektodawcy w każdym przypadku ogłosić sukces, niezależnie od rzeczywistych skutków tych zmian” – podkreślili.

OSSP uważa, że skoro system ma za zadanie służenie pacjentom, to on powinien być w centrum uwagi. „Pozostaje więc pytaniem retorycznym, czy oderwanie zmian od kryteriów jakościowych, ograniczenie prawa pacjenta do wyboru miejsca leczenia, wydłużenie drogi i czasu niezbędnego do leczenia, rzeczywiście będzie służyć pacjentom” – czytamy w przesłanym oświadczeniu.

W ocenie stowarzyszenia, reforma powinna być realizowana w odwrotnej kolejności – najpierw powinno się przyjąć kryteria jakości, następnie „przyłożyć” je do funkcjonujących w systemie szpitali oraz do możliwości finansowych płatnika i potrzeb społeczeństwa, a dopiero następnie wybrać realizatorów usług medycznych finansowanych ze środków publicznych.

W związku z powyższym Ogólnopolskie Stowarzyszenie Szpitali Prywatnych postuluje m.in.:

  • odroczenie opublikowania pierwszego wykazu podmiotów, które wejdą do 30 kwietnia 2018 r. do systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (PSZ),
  • przeprowadzenie pilotażu funkcjonowania regulacji,
  • wprowadzenie kryteriów jakościowych jako ważnych czynników dla kwalifikacji do sieci szpitali (np. akredytacja, niska liczba zdarzeń medycznych, krótki czas oczekiwania na udzielenie świadczenia, reinwestowanie dochodu z działalności leczniczej na inwestycje w ochronie zdrowia),
  • wprowadzenie kryteriów jakościowych ewaluacji szpitali, które zostały zakwalifikowane do sieci szpitali (np. utrzymywanie akredytacji, spełnianie norm ISO).

Przypominamy: od 1 września recepty na bezpłatne leki dla pacjentów 75+ wystawiają lekarze podstawowej opieki zdrowotnej udzielający świadczeń POZ u danego świadczeniodawcy, pielęgniarki POZ oraz lekarze wypisujący recepty pro auctore i pro familiae. Kliknij tutaj, żeby przeczytać komentarze ekspertów i pobrać pełną listę bezpłatnych leków dla seniorów.