12 kwietnia 2024

Przywracanie czynności serca w Nowym Sączu

Pacjenci z Nowego Sącza, którzy sami doznali kiedyś zawału serca, uczyli się udzielania pierwszej pomocy osobom, u których wystąpiło nagłe zatrzymanie krążenia. Akcja odbyła się w czwartek 16 października z okazji Europejskiego Dnia Przywracania Czynności Serca.

  

Co roku u ponad 350 tys. Europejczyków dochodzi do nagłego zatrzymania krążenia. Do takich sytuacji dochodzi na ulicy, w pracy, podczas wykonywania jakichkolwiek innych aktywności lub w domu, gdzie jedynymi świadkami mogącymi udzielić pomocy jest rodzina.

Przeprowadzenie prawidłowej resuscytacji krążeniowo-oddechowej może zwiększyć przeżywalność 2-3-krotnie. Zgodnie ze stanowiskiem Europejskiej Rady Resuscytacji, gdyby zwiększyć poziom edukacji na temat przywracania akcji serca, możliwe byłoby uratowanie nawet 100 tys. osób rocznie w całej Europie. Tymczasem nadal niewielka część ofiar zatrzymania akcji serca otrzymuje pomoc od świadków zdarzenia.

– Niejednokrotnie świadkowie zdarzenia boją się podjąć resuscytacji bo myślą, że zrobią komuś krzywdę, tymczasem osobie, która nie oddycha nie można już bardziej zaszkodzić. Pierwszą pomocą jest już wezwanie pogotowia ratunkowego, jednak nie zawsze to wystarcza, a wykonując prawidłowo resuscytację można uratować czyjeś zdrowie i życie – mówi Adrian Stanisz ze Społecznego Komitetu Ratowników Medycznych.