22 kwietnia 2024

Radar Publikacji Naukowych COVID-19

Popularyzacja wiedzy naukowej opartej na dowodach naukowych (EBM) w zakresie farmakoterapii COVID-19 oraz analiza badań naukowych dla terapii w COVID-19 z uwzględnieniem stopnia zaawansowania choroby i etapu rozwoju cząsteczki.

Foto: pixabay.com

To dwa najważniejsze cele Radaru publikacji naukowych COVID-19 – narzędzia umożliwiającego szybka analizę badań prowadzonych w obszarze farmakoterapii COVID-19, które stworzyła Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, nadzorowana przez ministra zdrowia.

Radar publikacji naukowych jest dostępny na pod adresem https://covid19-radar.aotm.gov.pl. Ułatwia przegląd publikacji naukowych dotyczących farmakoterapii COVID-19, szybką identyfikację technologii lekowych z potencjałem terapeutycznym w COVID-19 oraz zapewnia dostęp do doniesień naukowych stanowiących podstawę wydania polskich „Zaleceń terapeutycznych w COVID-19″.

Wyszukiwanie umożliwia odnalezienie terapii z podziałem na etap rozwoju cząsteczki (fazy badań), leczenie/profilaktykę COVID-19 lub stopień ciężkości objawów COVID-19. Ułatwia także wyłonienie publikacji uwzględnionych przy opracowywaniu zaleceń w chorobie COVID-19 dla farmakoterapii.