22 kwietnia 2024

Radni przekazali pieniądze na nową aparaturę

Rada Miasta Skierniewice na wniosek prezydenta miasta podjęła wczoraj późnym wieczorem uchwałę o przekazaniu 250 tysięcy złotych na zakup nowej aparatury w skierniewickim szpitalu. Pieniądze zostaną przekazane na zakup wysokiej klasy aparatu ultrasonograficznego do Samorządu Województwa Łódzkiego, organu prowadzącego szpital.

Nowe USG, wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem, będzie służyło w oddziałach: położniczo-ginekologicznym i noworodkowym. Zastąpi wysłużony i ulegający częstym awariom dotychczas działający aparat.

– Chciałbym gorąco podziękować za tę pomoc Radzie Miasta i prezydentowi Skierniewic. To bardzo duży krok w poprawie opieki medycznej nad pacjentkami, które decydują się na poród w naszym szpitalu. – mówi dyrektor szpitala, dr n. med. Jacek Sawicki.

Pomoc miasta Skierniewice dla szpitala to przede wszystkim wsparcie dla jego mieszkańców, bo znakomita większość z około 15 tysięcy hospitalizacji rocznie wykonywanych jest właśnie dla skierniewiczan.

Zakup aparatu będzie również kolejnym krokiem w kierunku powrotu oddziałów do drugiego poziomu referencyjności w opiece perinatalnej. Przede wszystkim jednak stanowi jedno z działań zmierzających do zatrzymania migracji pacjentek w ciąży ze Skierniewic do ośrodków w Warszawie, Łodzi czy Brzezinach. Trend ten szpital obserwuje się w swoich statystykach już od kilku lat.

Dzięki uzupełnieniu wykwalifikowanej kadry medycznej oraz uzupełnieniu wymaganego przepisami ustawy o ochronie zdrowia sprzętu, placówka będzie mogła stwarzać dalsze, sprzyjające warunki do pobytu i porodu w tej właśnie placówce. W przyszłości szpital planuje dalsze działania modernizacyjne, np. remont bloku porodowego z utworzeniem sali do porodów rodzinnych włącznie.