19 maja 2024

Raportowanie zdarzeń medycznych do SIM

Z końcem lipca weszło w życie nowe rozporządzenie regulujące szczegółowy zakres danych zdarzenia medycznego, które świadczeniodawcy są zobligowani przekazywać do Systemu Informacji Medycznej (SIM).

Foto: pixabay.com

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zdarzenia medycznego przetwarzanego w systemie informacji oraz sposobu i terminów przekazywania tych danych do Systemu Informacji Medycznej (Dz.U. 2020.1253) wydane zostało na podstawie art. 11 ust. 4a ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2020 r. poz. 702).

Określa ono:

  • szczegółowy zakres danych zdarzenia medycznego przetwarzanego w systemie informacji w ochronie zdrowia, przekazywanych przez usługodawców do SIM;
  • terminy przekazywania do SIM danych,
  • sposób ich przekazywania do SIM.

Można spodziewać się, że z uwagi na szeroki zakres wymienionych tam informacji, nawet przy wykorzystaniu zaawansowanych systemów informatycznych, które będą wspierać raportowanie, gromadzenie i późniejsze przekazywanie danych, obowiązek ten może być znaczącym obciążeniem dla personelu.

Szczegóły na stronie www.isap.sejm.gov.pl.