24 kwietnia 2024

Razem dla cukrzyków

Stworzenie i wdrożenie na drodze ustawy obywatelskiej Narodowego Programu Zwalczania Cukrzycy i Jej Powikłań proponuje prof. Leszek Czupryniak, prezes Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego. Projekt ma powstać dzięki Koalicji na rzecz Walki z Cukrzycą we współpracy z przedstawicielami Stowarzyszenia Edukacji Diabetologicznej.

Jakie są cele programu? Przede wszystkim zakłada on utworzenie Krajowego Rejestru Chorych na Cukrzycę, Krajowego Rejestru Dzieci Matek z Cukrzycą Ciążową (GDM), a także Krajowego Rejestru Cukrzycy o Podłożu Genetycznym. Ma także powstać Ogólnopolska Sieć Ośrodków Edukacji w Cukrzycy.

W programie zostanie uwzględnione też leczenie powikłań okulistycznych określonych w ogólnopolskim programie zapobiegania retinopatii cukrzycowej (w jego ramach wszystkie placówki diabetologiczne będą wyposażone w sprzęt cyfrowy do obrazowania dna oka) oraz utworzenie ogólnopolskiej sieci poradni leczenia zespołu stopy cukrzycowej.

ls