12 lipca 2024

Resort zdrowia o internetowym handlu e-receptami

„Oferowanie w Internecie wystawienia e-recepty bez zachowania określonych przepisami wymogów jest trendem oczywiście szkodliwym, któremu należy ze wszech miar przeciwdziałać, niemniej takie zachowanie jako przewinienie zakresu odpowiedzialności zawodowej lekarzy i lekarzy dentystów podlega ocenie przez samorząd lekarski”.

Foto: pixabay.com

To fragment odpowiedzi udzielonej z upoważnienia ministra zdrowia przez podsekretarza stanu Macieja Miłkowskiego na interpelację poselską nr 3996 posła Tomasza Nowaka i grupy posłów w sprawie handlu e-receptami w Internecie.

Jak czytamy w odpowiedzi, w tym zakresie Ministerstwo Zdrowia współpracuje i będzie współpracować z właściwymi samorządami medycznymi, a w przypadku dojścia do wniosku, że przepisy w tym zakresie są nieadekwatne i mogą przyczyniać się do pogorszenia zdrowia pacjentów, resort będzie modyfikować prawo w celu eliminacji niewłaściwych zachowań w trosce o zdrowie obywateli.

„Wypisywanie leków na odległość jedynie w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, to postępowanie wbrew Kodeksowi Etyki Lekarskiej” – przypomniano w odpowiedzi. Więcej na stronie NIL.